Transitiemanagement en ziektepreventie

Transitiemanagement en ziektepreventie

belangrijke ingrediënten voor een stabiel inkomen

Het belangrijkste productiemiddel waarover de melkveehouder beschikt zijn uiteraard de koeien.

Hun welzijn en gezondheid en staan centraal, omdat deze direct de melkkwaliteit en de economische vitaliteit van een exploitatie beïnvloeden.

Een “probleemloze” koe en een optimale arbeidsefficiëntie, kunnen bereikt worden door verantwoord om te gaan met factoren als vruchtbaarheid, jongveeopfok, levensduur en koecomfort, en een proactieve houding ten opzichte van ziektepreventie en transitiemanagement.

Transitiemanagement en ziektepreventie

Gezonde bedrijfsvoering

Een individuele ondernemer geeft geen enkele invloed op het verschijnsel van een schommelende melkprijs.

Het enige middel dat hij tot zijn beschikking heeft is de positie en het beheer van zijn eigen bedrijf.

Omgaan met volatiliteit en een schommelende melkprijs vraagt om een robuuste bedrijfsvoering en goed ondernemerschap, teneinde een lage of flexibele kostprijs te bewerkstelligen.

Stabiel inkomen

Transitiemanagement en ziektepreventie zijn ingrediënten voor een stabiel inkomen: daar kunnen wij een boek over schrijven.

Dat hebben we ook gedaan, in de vorm van een Whitepaper. In dit whitepaper gaan we hier uitgebreid op in.

Dit whitepaper willen wij u kosteloos aanbieden, u kunt het hier downloaden en u krijgt dan ook aanvullende tips in uw mailbox.

Downloaden

Dit bericht is gepubliceerd in Nieuws.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *