Omgaan met een schommelende melkprijs

Omgaan met een schommelende melkprijs

De melkquota, het systeem waarmee de Europese Unie de melkprijs dertig jaar lang reguleerde, worden per 1 april 2015 afgeschaft. Nederland heeft een goede uitgangspositie op de internationale zuivelmarkt, maar de boeren en de zuivelindustrie gaan onzekere tijden tegemoet, waarin zij het hoofd moeten bieden aan een grotere prijsvolatiliteit en wereldwijde concurrentie.

Er is ruimte voor groei en innovatie – mits aan de geldende milieu-ambities voldaan wordt – maar de slag kan slechts gewonnen worden met goed ondernemerschap en een focus op verlaging van de kostprijs.

Vruchtbaarheid, gezondheid en welzijn van de dieren zijn meer dan ooit doorslaggevend op een modern melkveebedrijf. Preventie en monitoring, met behulp van nieuwe technologieën, stellen de melkveehouder in staat op basis van concrete (subklinische) gezondheidscijfers de juiste afwegingen te maken en proactief te handelen.

schommelende melkprijs

Gezonde bedrijfsvoering

Een individuele ondernemer heeft geen enkele invloed op het verschijnsel van een schommelende melkprijs. Het enige middel dat hij tot zijn beschikking heeft is de positie en het beheer van zijn eigen bedrijf.

Omgaan met volatiliteit en een schommelende melkprijs vraagt om een robuuste bedrijfsvoering en goed ondernemerschap, teneinde een lage of flexibele kostprijs te bewerkstelligen.

melkprijs

Het arbeidsinkomen dat melkveehouders weten te bewerkstelligen vertoont een grote spreiding tussen bedrijven en varieert van 150 euro tot 750 euro per koe per jaar. Voor een bedrijf met 100 koeien een verschil van 60.000 euro op jaarbasis.

Landbouweconomen schatten in dat veertig tot vijftig procent van het arbeidsinkomen wordt bepaald door dierziekten. Het inkomen wordt niet alleen aangetast door zichtbare kosten voor dierenarts, medicijnen en extra arbeid, maar juist ook door onzichtbare verliesposten als productieverliezen en afvoer.

Omdat na 1 april elke liter melk zal tellen, is het duidelijk dat gezond vee en preventie van gezondheidsproblemen meer dan ooit belangrijke ingrediënten voor een stabiel inkomen zijn.

Wilt u ook door samenwerken de preventie op uw bedrijf verbeteren?

contact

Referenties:

ABN AMRO (2011). Vrije zuivelmarkt, bedreiging of kans? Strategie op weg naar 2020. Geraadpleegd maart 2015 via https://insights.abnamro.nl/vrije-zuivelmarkt-bedreiging-kans/

Wageningen UR Livestock Research (2014). Handboek Melkveehouderij 2014 digitaal. Geraadpleegd maart 2015 via http://www.wageningenur.nl/nl/show/Handboek-Melkveehouderij.htm

http://edepot.wur.nl/113787 Oudere koeien voor een duurzame houderij

Gosselink, J.M.J; Bos, A.P; Bokma, S.; Groot Koerkamp, P.W.G (2008): Oudere koeien voor een duurzame houderij. In V-Focus 5 (4). Geraadpleegd maart 2015 via http://edepot.wur.nl/113787

Dit bericht is gepubliceerd in Nieuws.

1 Reactie op Omgaan met een schommelende melkprijs

  1. Pingback: Transitiemanagement en ziektepreventie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *